THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN LƯU TRỮ

Hà Nội

Nhân viên chính thức

Hạn nộp: 30/04/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Số lượng: 02

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG – MARKETING

Hà Nội

Nhân viên chính thức

Hạn nộp: 4/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Số lượng: 02

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Hà Nội

Nhân viên chính thức

Hạn nộp: Tháng 4/2022

Mức lương:

Số lượng: 2

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Hà Nội

Nhân viên chính thức

Hạn nộp: Tháng 3/2022

Mức lương:

Số lượng: 01