[laha_countup laha_title=”Kinh nghiệm” laha_number=”20″ img_id=”13″]
[laha_countup laha_title=”Khách hàng” laha_number=”5000″ img_id=”12″]
[laha_countup laha_title=”Nhân sự” laha_number=”300″ img_id=”14″]
[laha_countup laha_title=”Giải thưởng” laha_number=”50″ img_id=”10″]
[laha_titletype2 laha_title=”TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, DỊCH VỤ LƯU TRỮ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM”]
[laha_boxpost img_id=”541″ laha_title=”CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG” laha_number=”Trung tâm đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Với năng lực, kinh nghiệm và đội ngũ giảng viên, chuyên gia chất lượng đến từ các Bộ, Ban ngành Trung ương và các trường Đại học, Học viện, cơ quan nghiên cứu trong cả nước” laha_link=”#”]
[laha_boxpost img_id=”533″ laha_title=”CHỈNH LÝ TÀI LIỆU” laha_number=”Chỉnh lý tài liệu lưu trữ là việc phân loại, xác định giá trị của tài liệu đồng thời sắp xếp, thống kê và lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Văn thư Lưu trữ” laha_link=”#”]
[laha_boxpost img_id=”539″ laha_title=”SỐ HÓA TÀI LIỆU” laha_number=”Số hóa dữ liệu lưu trữ là hình thức chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản hệ thống bên ngoài thành những dữ liệu dạng tín hiệu số được máy tính hiểu và lưu trữ.” laha_link=”#”]
[laha_boxpost img_id=”534″ laha_title=”CUNG CẤP VẬT TƯ – THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHẨM” laha_number=”OMT không ngừng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, luôn chủ động nghiên cứu đổi mới phương pháp làm việc và nghiêm túc tiếp thu ý kiến khách hàng để cải tiến chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức đánh giá và giữ mối quan hệ mật thiết với các nhà cung cấp lớn để tư vấn và phục vụ khách hàng sử dụng những sản phẩm chất lượng tốt.” laha_link=”#”]
[laha_brand ids=”8″ total=”8″ orderby=”date” order=”DESC”]
[laha_testimonial ids=”2″ total=”8″ orderby=”date”]
[laha_brand ids=”9″ total=”8″ orderby=”date” order=”DESC”]

Đăng ký để được tư vấn về giải pháp dành cho doanh nghiệp bạn

HOTLINE 1 : 0983.596.530

HOTLINE 2 : 0913.004.559

[laha_product_sidebar ids=”4,7,6″ orderby=”DATE” order=”DESC”]
mail order brides