04/08/2022

1. Mục tiêu khóa học đấu thầu:

Đấu thầu điện tử hay khóa học đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đấu thầu điện tử sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho cả chủ đầu tư và nhà thầu, nâng cao hiệu suất công việc, hiệu quả của công tác đấu thầu.

Điểm đột phá của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng (LCNTQM) và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2020, thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Hệ thống đấu thầu qua mạng mang lại lợi ích rất lớn cho cấp chính quyền quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và nhà thầu, cung cấp một kênh minh bạch hóa các thông tin trong đấu thầu không chỉ của các đơn vị trong Nhà nước mà cả các tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, giúp quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, minh bạch và công bằng dưới sự giám sát của cả cộng đồng và đạt được hiệu quả kinh tế nhờ tiết kiệm các chi phí so với tổ chức đấu thầu truyền thống. Dưới đây là mô hình hệ thống của đấu thầu điện tử quốc gia tại http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Sơ đồ hệ thống đấu thầu điện tử

Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Trung tâm OMT trân trọng giới thiệu khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” với các nội dung sau.

2. Đối tượng khóa học đấu thầu qua mạng:

Là tất cả Chủ đầu tư/ Bên mời thầu, cá nhân tham gia công tác đấu thầu đặc biệt các Công ty hoạt động trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa, thi công xây lắp và Tư vấn.

3. NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU ĐIỆN TỬ

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng

 • Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng (LCNTQM) và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả (TT11) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2020.
 • Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ KH&ĐT về việc quy định chi tiết về 07 Mẫu 07 Hồ sơ mời thầu qua mạng; 
 • Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng
 • Chức năng của bên mời thầu
 • Công nghệ bảo mật
 • Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu; Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu

 • Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu
 • Đăng tải thông báo mời thầu
 • Cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 3: Quy trình

 • Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
 • Mở thầu qua mạng của bên mời thầu
 • Tra cứu kết quả mời thầu dành cho Nhà thầu

Để công tác tổ chức khóa học được triển khai thành công, đề nghị Học viên gửi Phiếu đăng ký tham dự theo mẫu qua fax, email hoặc điện thoại đăng ký trực tiếp qua điện thoại trước ngày khai giảng của khóa học.

4. Thời gian và địa điểm học.: Thời gian:

 • Lớp cơ bản: Khai giảng 12/8/2022
 • Lớp nâng cao: Khai giảng 26/8/2022

Địa điểm: Online trực tuyến trên nền tảng ZOOM

5. Học phí:

 • Lớp cơ bản: 900.000đ/học viên
 • Lớp nâng cao: 1.300.000 đ/khóa (đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và chi phí cấp chứng nhận)

6. Liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu khoa học Tổ chức và Quản lý

Số 20/21 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

Số điện thoại/fax : (0243) 200.5184.

Email: nguyenquynhomt@gmail.com; Website: https://omtpro.com.vn

Liên hệ với Đ/c Mai Quỳnh – Phụ trách Đào tạo: 0983.596.530.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *