25/01/2021

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Thế nào là số hóa tài liệu: Số hóa tài liệu là sự chuyển hóa thông tin tài liệu từ dạng truyền thống (chữ viết, ký hiệu, âm thanh, hình ảnh) trên giấy, băng, đĩa,… sang máy tính và [...]

Xem thêm