01/11/2022

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn “Nhận thức và xây dựng chiến lược trong tiến trình Chuyển đổi số và triển khai ứng dụng GIS”.

Tham dự lớp tập huấn về phía Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức có đồng chí Nguyễn Kỳ Phùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Trần Phú Thịnh – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, về phía Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý có bà Nguyễn Thị Quỳnh – Trưởng phòng đào tạo bồi dưỡng Trung tâm cùng với 211 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

TS Nguyễn Tuấn Hoa, thành viên Nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển Kinh tế số, Xã hội số quốc gia

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày 18, 25 và 28 tháng 10 với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 34 phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức, định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng làm rõ hơn về vai trò cũng như tầm quan trọng của Hệ thống quản lý dữ liệu không gian địa lý “GIS”, hệ thống trực quan hóa dữ liệu quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật tập trung dữ liệu, thực hiện việc lưu trữ, truy xuất và quản lý giúp lãnh đạo và người dân có thể tra cứu thông tin một cách công khai minh bạch  như: bản đồ thửa, bản đồ nền, thông tin quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật của thành phố như điện lưới, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng,..

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Kỳ Phùng nhấn mạnh Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Đồng chí mong muốn sau chương trình tập huấn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được tầm quan trọng của Chuyển đổi số trong hệ thống quản lý nhà nước, nắm rõ Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chuyển đổi số. Từ đó, có được cái nhìn sâu rộng và sự định hướng của mỗi cá nhân về công tác chuyển đổi số, vận dụng hiệu quả vào công tác hàng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số của thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, Việc thiết lập Hệ thống GIS là nền tảng căn bản cung cấp cơ sở dữ liệu để triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý điều hành đô thị thông minh và tích hợp các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần hiểu rõ lợi ích của ứng dụng của GIS đối với công việc chuyên môn của mình, cần nắm rõ về thực trạng triển khai GIS tại TP Thủ Đức, để tìm ra các giải pháp ứng dụng GIS vào thực tiễn công việc được giao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *