25/01/2021

QUY TRÌNH CHỈNH LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000

Stt

Nội dung công việc trong

Hình ảnh

1

– Giao nhận tài liệu; – Vận chuyển tài liệu đến địa điểm chỉnh lý; – Vệ sinh sơ bộ tài liệu;

 

 

 

2

– Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ

 

 

 

3

– Phân loại tài liệu theo hướng dẫn phân loại; – Lập hồ sơ theo hướng dẫn lập hồ sơ

 

 

 

4

–  Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc; – Đánh số chính thức cho hồ sơ

 

 

 

5

– Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ

 

 

 

6

– Đưa hồ sơ vào cặp, hộp

 

 

 

7

– Viết và dán nhãn hộp

 

 

 

8

Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá

 

 

 

9

– Lập Mục lục hồ sơ

 

 

 

10

– Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại

 

 

 

11

– Viết thuyết minh tài liệu loại; – Kết thúc chỉnh lý.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *