04/08/2022

Tháng 9/2022: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP- BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về chủ trương và đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về chuyển đổi số – Nhận thức về chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Gắn tiến trình chuyển đổi số với các mục tiêu chính trị – [...]

Xem thêm
04/08/2022

Tháng 9/2022: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP – NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ

  Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn [...]

Xem thêm
04/08/2022

Tháng 9/2022: KHAI GIẢNG KHÓA – Hướng dẫn phương pháp lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng và lưu trữ điện tử

  Mục Tiêu – Hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng – Kết thúc khóa học, công chức, viên chức của các đơn vị nắm vững các bước [...]

Xem thêm
13/04/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý (sau đây xin gọi tắt là Trung tâm) có nhu cầu tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN LƯU TRỮ với các yêu cầu sau: 1/ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lưu trữ học hoặc [...]

Xem thêm
24/08/2022

Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quản lý nhà nước trong công tác văn thư, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 30/2020/NĐ-CP) [...]

Xem thêm
04/08/2022

Tháng 8/2022: Tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

1. Mục tiêu khóa học đấu thầu: Đấu thầu điện tử hay khóa học đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành [...]

Xem thêm
04/08/2022

Tháng 9/2022: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP – BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THAM MƯU, TỔNG HỢP VÀ VIẾT BÁO CÁO CÔNG VIỆC

  Mục Tiêu –Nhận thức đúng nội dung và vai trò của công việc – nghề nghiệp làm tham mưu, tổng hợp ở Việt Nam – Nâng cao kỹ năng làm việc cho công chức  và các cơ quan liên quan về công tác tham mưu – Cung cấp các kiến thức, kỹ năng về [...]

Xem thêm
22/06/2022

Tháng 7/2022: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP – NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn phòng… [...]

Xem thêm
13/04/2022

Robot Ai-Da với công nghệ machine learning và AI đã có thể tự vẽ tranh

Robot có tên Ai-Da được công nhận là 1 robot nghệ sỹ với khả năng vẽ siêu thực vừa có buổi vẽ tranh ở Thư viện London để mọi người có thể chiêm ngưỡng khả năng của mình. Trước đó Ai-Da cũng có những bức tranh khi đến Venice, thể hiện góc tối của những gì AI cảm nhận được [...]

Xem thêm
22/03/2022

Tháng 4/2022: Thông báo tổ chức lớp Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ

Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn phòng… [...]

Xem thêm