01/02/2023

Tháng 02/2023: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP – NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ

  Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn [...]

Xem thêm
08/11/2022

THÁNG 11/2022: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ” BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ”

Số hóa tài liệu là sự chuyển hóa thông tin tài liệu từ dạng truyền thống (chữ viết, ký hiệu, âm thanh, hình ảnh) trên giấy, băng, đĩa,… sang máy tính và được máy tính nhận biết dưới dạng số. Nói một cách khác số hóa tài liệu là sự chuyển hóa dữ liệu từ [...]

Xem thêm
07/11/2022

Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức”Lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và quản lý phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho [...]

Xem thêm
07/11/2022

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHỐI HỢP CÙNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU MỞ LỚP “BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHUYÊN MÔN VỀ NGHIỆP VỤ VIỄN THÁM NĂM 2022” Công nghệ viễn thám là một trong những ngành công nghệ cao, [...]

Xem thêm
04/08/2022

Tháng 9/2022: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP- BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về chủ trương và đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về chuyển đổi số – Nhận thức về chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Gắn tiến trình chuyển đổi số với các mục tiêu chính trị – [...]

Xem thêm
04/08/2022

Tháng 9/2022: KHAI GIẢNG KHÓA – Hướng dẫn phương pháp lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng và lưu trữ điện tử

  Mục Tiêu – Hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng – Kết thúc khóa học, công chức, viên chức của các đơn vị nắm vững các bước [...]

Xem thêm
13/04/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý (sau đây xin gọi tắt là Trung tâm) có nhu cầu tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN LƯU TRỮ với các yêu cầu sau: 1/ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lưu trữ học hoặc [...]

Xem thêm
01/11/2022

Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý phối hợp cùng UBND thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn “Nhận thức và xây dựng chiến lược trong tiến trình Chuyển đổi số và triển khai ứng dụng GIS”

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn “Nhận thức và xây dựng chiến lược trong tiến trình Chuyển đổi số và triển khai ứng dụng GIS”. Tham dự lớp tập [...]

Xem thêm
24/08/2022

Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quản lý nhà nước trong công tác văn thư, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 30/2020/NĐ-CP) [...]

Xem thêm
04/08/2022

Tháng 8/2022: Tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

1. Mục tiêu khóa học đấu thầu: Đấu thầu điện tử hay khóa học đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành [...]

Xem thêm
04/08/2022

Tháng 9/2022: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP – BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THAM MƯU, TỔNG HỢP VÀ VIẾT BÁO CÁO CÔNG VIỆC

  Mục Tiêu –Nhận thức đúng nội dung và vai trò của công việc – nghề nghiệp làm tham mưu, tổng hợp ở Việt Nam – Nâng cao kỹ năng làm việc cho công chức  và các cơ quan liên quan về công tác tham mưu – Cung cấp các kiến thức, kỹ năng về [...]

Xem thêm