THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Vị trí: Nhân viên Văn thư

Số lượng: 01

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 3/2022


Gửi CV Ứng Tuyển

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Bạn vui lòng điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin dưới đây


    Nhận thông tin mới nhất từ OMT

      Tin tức