07/11/2022

Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức”Lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và quản lý phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho [...]

Xem thêm
07/11/2022

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHỐI HỢP CÙNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU MỞ LỚP “BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHUYÊN MÔN VỀ NGHIỆP VỤ VIỄN THÁM NĂM 2022” Công nghệ viễn thám là một trong những ngành công nghệ cao, [...]

Xem thêm