25/01/2021

Khử trùng xử lý mối mọt tài liệu kho lưu trữ

1. Phương pháp gây ngạt bằng khí Nitơ   Ưu điểm: Công suất xử lý lớn, xử lý được các loại tài liệu có kích thước lớn.   Nhược điểm: Chi phí ban đầu cao. 2. Phương pháp làm lạnh sâu   Ưu điểm: Chi phi thấp.   Nhược điểm: Có hạn chế về công [...]

Xem thêm