TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHỐI HỢP CÙNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU MỞ LỚP “BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHUYÊN MÔN VỀ NGHIỆP VỤ VIỄN THÁM NĂM 2022”

Công nghệ viễn thám là một trong những ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác nhay như vệ tinh quan sát trái đất, trạm thu mặt đất, máy bay không người lái, kinh khí cầu, công nghệ thông tin,… để giám sát tài nguyên thiên nhiên, quan trắc các yếu tố tài nguyên và môi trường. Khoa học công nghệ viễn thám ngày nay được ứng dụng rỗng rãi và có hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng,… tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các nước đang phát triển.

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại khóa “Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về viễn thám”

Trên cơ sở đó, ngày 01 tháng 02 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”; trong đó có mục tiêu Phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia trở thành một lĩnh vực có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.

Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia tổ chức khóa “Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về viễn thám” với sự tham gia của 40 cán bộ công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Phan Văn Mạnh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thám

Với mục đích: Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật nhà nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan tới lĩnh vực viễn thám; Giới thiệu một số giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới trên thế giới ứng dụng trong lĩnh vực viễn thám; Giới thiệu một số kết quả ứng dụng mới của công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai, biến đổi khi hậu và các lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý nhà nước ở Việt Nam.

Chương trình gồm 03 chuyên đề:

– Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật nhà nước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về viễn thám; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan tới lĩnh vực viễn thám.

– Chuyên đề 2: Hệ thống viễn thám; Giới thiệu một số giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới trên thế giới ứng dụng trong lĩnh vực viễn thám.

– Chuyên đề 3: Giới thiệu một số kết quả ứng dụng mới của công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý nhà nước ở Việt Nam.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thám

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị đầu tiên của 63 tỉnh, thành triển khai Chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ viễn thám theo nội dung của Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thám nhằm trang bị, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ trong lĩnh vực quản lý, các lĩnh vực có ứng dụng; cung cấp những kiến thức cơ bản về dữ liệu viễn thám cũng như nhu cầu và tầm quan trọng của việc khai thác, sử dụng và ứng dụng dữ liệu viễn thám trong các hoạt động của đời sống xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng- an ninh của tỉnh./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *