07/11/2022

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và quản lý phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại Hội trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Toàn Cảnh lễ Khai giảng

Tham gia lớp học có các lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố; các phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị trực thuộc Sở; cán bộ địa chính xã, phường.

Lớp học nhằm trang bị, cập nhật kiến thức chuyên sâu về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Trang bị các kỹ năng phối hợp tham gia công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; kỹ năng xử lý các tình huống cụ thể trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thực hiện các nội dung đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập được các biểu mẫu thống kê và kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh; kỹ năng lưu giữ và khai thác, cập nhật, sử dụng các tài liệu dạng bản giấy và dạng số trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Lễ khai giảng

Thời gian tham gia khóa học là 05 ngày: Bắt đầu từ ngày 05/10/2022 (Thứ tư); Ngày 06/10/2022 (Thứ năm); Ngày 11/10/2022 (Thứ ba); Ngày 12/10/2022 (Thứ tư); Ngày 13/10/2022 (Thứ năm).

Chương trình học gồm 04 chuyên đề:

– Chuyên đề 1: Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương.

– Chuyên đề 2: Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

– Chuyên đề 3: Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác đăng ký, thống kê đất đai.

– Chuyên đề 4: Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

Giảng viên Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý, Ông Bùi Ngọc Tuân –
Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu cụ thể là cung cấp, cập nhật, bổ sung các kiến thức cần thiết và quan trọng về quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, nắm chắc các quy định của pháp luật đối với công việc quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư,…Bên cạnh đó bồi dưỡng về các kỹ năng như:

– Phối hợp tham gia công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

– Xử lý các tình huống cụ thể trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

– Thực hiện các nội dung đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập được các biểu mẫu thống kê và kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh.

– Lưu giữ và khai thác, cập nhật, sử dụng các tài liệu dạng bản giấy và dạng số trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: AdminOMT

Nguồn tin: Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý

Mời bạn cho điểm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *