22/06/2022

Tháng 7/2022: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP – NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn phòng… [...]

Xem thêm
13/04/2022

Robot Ai-Da với công nghệ machine learning và AI đã có thể tự vẽ tranh

Robot có tên Ai-Da được công nhận là 1 robot nghệ sỹ với khả năng vẽ siêu thực vừa có buổi vẽ tranh ở Thư viện London để mọi người có thể chiêm ngưỡng khả năng của mình. Trước đó Ai-Da cũng có những bức tranh khi đến Venice, thể hiện góc tối của những gì AI cảm nhận được [...]

Xem thêm
13/04/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý (sau đây xin gọi tắt là Trung tâm) có nhu cầu tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN LƯU TRỮ với các yêu cầu sau: 1/ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lưu trữ học hoặc [...]

Xem thêm
22/03/2022

Tháng 4/2022: Thông báo tổ chức lớp Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ

Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn phòng… [...]

Xem thêm
21/02/2022

Tháng 3/2022: Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

1. Mục tiêu khóa học đấu thầu: Đấu thầu điện tử hay khóa học đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành [...]

Xem thêm
21/02/2022

THÁNG 3/2022: TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

1. Mục tiêu khóa học đấu thầu: Bổ sung kiến thức những nội dung mới nhất của Luật Đấu thầu (số 43/2013/QH). Theo đó, Luật đấu thầu năm 2013 gồm có 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005 (Luật số 61/2005/QH11). Kể từ ngày Luật này [...]

Xem thêm
21/02/2022

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH:  “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Chính phủ Việt nam đặc biệt quan tâm đến vấn để chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng, đang ngày một thay đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, những người có khả năng quyết định hướng đi và khả năng chuyển [...]

Xem thêm
16/02/2022

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2: NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề, nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực. Năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý tuyển sinh văn bằng 2 ngành: Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Văn bằng 2 là gì? Đây [...]

Xem thêm
15/02/2022

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

Nói đến tiến trình Chuyển đổi số hiện nay tại Việt Nam, tôi nghĩ thôi khoan vội nói về những vấn đề “đao to búa lớn”, những tiến triển vượt bậc về công nghệ, hay kể cả những câu chuyện về tương lai sẽ thế này, thế nọ. Cần dũng cảm nhìn thẳng vào vấn [...]

Xem thêm
15/02/2022

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2: NGÀNH LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề, nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực. Năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý tuyển sinh văn bằng 2 các ngành: Văn bằng 2 chuyên ngành Lưu trữ [...]

Xem thêm