25/01/2021

1. Phương pháp gây ngạt bằng khí Nitơ

  Ưu điểm: Công suất xử lý lớn, xử lý được các loại tài liệu có kích thước lớn.

  Nhược điểm: Chi phí ban đầu cao.

2. Phương pháp làm lạnh sâu

  Ưu điểm: Chi phi thấp.

  Nhược điểm: Có hạn chế về công suất và khổ tài liệu.

3. Phương pháp phun hóa chất

  Ưu điểm: Đơn giản, chi phí thấp và có thể làm ngay.

  Nhược điểm: Có ảnh hưởng tới sức khỏe người vận hành đối với hóa chất còn lưu lại trên tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *