25/01/2021

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Thế nào là số hóa tài liệu: Số hóa tài liệu là sự chuyển hóa thông tin tài liệu từ dạng truyền thống (chữ viết, ký hiệu, âm thanh, hình ảnh) trên giấy, băng, đĩa,… sang máy tính và [...]

Xem thêm
25/01/2021

Khử trùng xử lý mối mọt tài liệu kho lưu trữ

1. Phương pháp gây ngạt bằng khí Nitơ   Ưu điểm: Công suất xử lý lớn, xử lý được các loại tài liệu có kích thước lớn.   Nhược điểm: Chi phí ban đầu cao. 2. Phương pháp làm lạnh sâu   Ưu điểm: Chi phi thấp.   Nhược điểm: Có hạn chế về công [...]

Xem thêm
25/01/2021

QUY TRÌNH CHỈNH LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000

Quy trình chỉnh lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000...

Xem thêm