21/02/2022

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH:  “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Chính phủ Việt nam đặc biệt quan tâm đến vấn để chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng, đang ngày một thay đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, những người có khả năng quyết định hướng đi và khả năng chuyển [...]

Xem thêm
16/02/2022

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2: NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề, nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực. Năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý tuyển sinh văn bằng 2 ngành: Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Văn bằng 2 là gì? Đây [...]

Xem thêm
15/02/2022

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2: NGÀNH LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề, nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực. Năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý tuyển sinh văn bằng 2 các ngành: Văn bằng 2 chuyên ngành Lưu trữ [...]

Xem thêm
15/02/2022

Tháng 3/2022: TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC

Tháng 3/2022: Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Lập hồ sơ công việc – Hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng – Kết thúc khóa học, [...]

Xem thêm
14/02/2022

Tháng 3/2022: THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn phòng… [...]

Xem thêm
03/12/2021

Tháng 12/2021: THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ, BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

– Với mục đích bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” ngày 01 tháng 9 năm 2017. Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn [...]

Xem thêm
06/10/2021

Tháng 10/2021: THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ

1. Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn [...]

Xem thêm
11/08/2021

Tháng 9/2021: THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ VÀ KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

1. Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn [...]

Xem thêm
20/07/2021

Tháng 8/2021: THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ VÀ KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

1. Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn [...]

Xem thêm
19/07/2021

Tháng 8/2021: Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

1. Mục tiêu khóa học đấu thầu: Đấu thầu điện tử hay khóa học đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành [...]

Xem thêm