16/02/2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề, nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực. Năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý tuyển sinh văn bằng 2 ngành: Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.

Văn bằng 2 là gì?

Đây là văn bằng được cấp cho người đã có ít nhất một bằng đại học. Sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học của một ngành khác là có thể đủ điều kiện cấp bằng theo quy định.

Thời hạn sử dụng văn bằng 2: Văn bằng 2 có thời hạn vĩnh viễn như văn bằng 1. Các bạn sau khi hoàn thành chương trình học sẽ được cấp bằng 1 lần duy nhất có giá trị như văn bằng 1.

Văn bằng tốt nghiệp:

Được thực hiện theo khoản 23, Điều 1 của Luật giáo dục Đại học sửa đổi bổ sung số 34/2018/QH14 điều chỉnh Điều 38 Luật giáo dục Đại học năm 2013 thông qua tháng 11/2018 thì người tốt nghiệp đại học được cấp 1 loại bằng tốt nghiệp như đối với hệ đào tạo chính quy của Trường.

Đối tượng thi văn bằng 2:

  • Sinh viên học song song văn bằng 2 để mở ra những cơ hội việc làm tốt.
  • Những người đã đi làm mong muốn chuyển ngành, mong muốn nâng cao kiến thức để phục vụ công việc.
  • Người đã có bằng đại học trở lên chính quy, không chính quy (vừa học vừa làm, từ xa, liên thông, chuyên tu…) của tất cả các trường đại học, học viện có nhu cầu học để có thêm 1 bằng đại học chính quy.

Thời gian đào tạo:

Là thời gian học các học phần/ môn học sau khi được công nhận miễn trừ các học phần/ môn học của chương trình đào tạo của văn bằng đại học thứ nhất so với chương trình đào tạo trình độ đào tạo đại học chính quy của Trường

Tổ chức đào tạo: Đào tạo tập trung tại trường và các cơ sở của nhà trường, theo học chế tín chỉ đảm bảo 6 buổi/ tuần từ thứ 2 – thứ 7 (có thể bao gồm cả chủ nhật thay thế cho ngày thường trong trường hợp có lí do thích hợp). Người học có thể đăng ký học ca tối hàng ngày theo quy định của Nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *