24/03/2021

Tháng 4/2021: Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS

I. Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục: – Cán bộ quản lý cấp trường như Ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn các trường mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS) – Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. – [...]

Xem thêm
24/03/2021

Tháng 4/2021: Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Thăng hạng theo tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp dành cho Giáo viên

THEO ĐỀ NGHỊ CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.  I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON [...]

Xem thêm
23/03/2021

Tháng 4/2021: Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Lập hồ sơ công việc

– Hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng – Kết thúc khóa học, công chức, viên chức của các đơn vị nắm vững các bước lập danh mục [...]

Xem thêm
23/03/2021

Tháng 4/2021: Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Chỉnh lý tài liệu

1. Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Quy trình quản lý văn bản giấy và văn bản điện tử của công văn đi và đến; – Truyền đạt Phương pháp lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ lưu trữ cơ quan, công tác chỉnh lý hồ [...]

Xem thêm
23/03/2021

Tháng 4/2021: THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC CHỨNG CHỈ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

1. Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn [...]

Xem thêm