05/01/2021

Qua nhiều năm liên tục phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng với Trung tâm OMT, chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng nội dung chương trình và đội ngũ Giảng viên/Chuyên gia tham gia giảng dạy cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp tỉnh, huyện, xã tại tỉnh Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *