25/01/2021

– Giá bảo quản tài liệu lưu trữ có kích thước 2000 mm x 1230 mm x 400 mm với  sai số cho phép ± 2mm.

– Thép tấm làm khung giá có độ dày là 40 mm. Các tấm đợt có độ dày là 25 mm. Các thanh giằng có độ dày là 30 mm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *